Certificate in Transformational Ministry at the Margins

Stockholm CTMM

“Ordet – Anden – Gatan” 

(Certificate Training in Transformational Ministry at the Margins)

MODUL 1: 11-14 Sep 2019

MODUL 2: 15-18 Jan 2020

MODUL 3: 22-25 April 2020

http://www.bit.ly/2WR3ZRe

En kurs i att leva missionellt

’Mission: Ordet – Anden – Gatan’ är en kurs om hur man kan betjäna de socialt utsatta i samhället genom att kombinera karismatisk befrielsetjänst och social betjäning. Kursen hålls i Klara kyrka och arrangeras i samverkan med New Wine Sverige, missionsorganisationerna Tierra Nueva och Step in 2 samt Klara Kyrka.

Om du har en passion och en längtan att engagera dig i en tjänst för Guds Rike i Andens kraft för människor på marginalen av samhället är du välkommen, vare sig du är ledare, pastor eller bara en helt vanlig människa, men med ett stort hjärta.

Kursen vill förmedla kunskap och praktik med målet att du kan ge ”ett glädjebud till de fattiga… befrielse för de fångna… och frihet för de förtryckta”. Kursmaterialet är översatt till svenska men undervisningen sker till stor del på engelska. Böckerna som Bob har skrivit är på engelska. Tolkning till svenska erbjuds vid behov.

 Bob & Gracie Ekblad är kursens ledare och huvudlärare. Ekblads är missionärer och aktivister sedan mer än 35 år och har bl.a. arbetat med utveckling av hållbart jordbruk i Honduras, bibelstudier i fängelser, arbete bland illegala immigranter i USA, ledarträning bland marginaliserade i bla Centralamerika, Afrika, Asien och Europa. Efter ett livsförvandlande möte med den karismatiska rörelsen 2004 präglas deras tjänst av en profetisk lyhördhet, helande och befrielsetjänst. Bob har en doktorsexamen i teologi, är författare till ett flertal böcker och är lärare vid Westminster Theological Centre samt Seattle School of Theology and Psychology. 

Kursens innehåll: Kursinnehållet har växt fram ur Bob & Gracie Ekblads tjänst och reflektion sedan starten av missionsorganisation Tierra Nueva 1982. En viktig del av deras arbete är att träna och utrusta arbetare att upptäcka de goda nyheterna (evangeliet) tillsammans med deras exkluderade syskon, och att resa upp ledare från marginaliserade kontexter. Kursen innehåller undervisning, gruppdiskussioner och praktik så väl som egna studier, med rekommenderad läsning inför varje modul.

 I introduktionen till kursen skriver Ekblad’s:

Vår träning inkluderar undervisning och praktik formade av olika kristna strömningar såsom den ’karismatisk/evangelikala’ och ’social rättvisa/icke-våld’. Vi beskriver detta som en profetisk tjänst som innefattar både en ’karismatisk’ och en ’social’ dimension – en tjänst som sammanfogar delar som aldrig skulle ha skiljts åt.

 Vår kurs väver samman fyra spår av teologi/praktik över ungefär 9 månader, med tre träffar, distansundervisning och olika former av gruppdiskussioner (on-line och om möjligt i mindre grupper). 

De tre träningsmodulerna innefattar undervisning, lovsång, praktisk reflektion, förbön och gruppdiskussioner. Vi äter tillsammans och lägger stor vikt vid att bygga relationer och att lära av varandra. 

Kursen avslutas inte med någon formell examensuppgift, men vi uppmanar våra deltagare att skriva en kort reflektion (eller en 3-minuters inspelning) som beskriver hur denna träning har påverkat deras liv och tjänst. Vi skickar ut information om rekommenderad läsning inför varje träningsmodul. 

Plats: Kursen äger rum i St:a Clara Kyrka, mitt i centrala Stockholm. 

Tid: Kursen är organiserad i tre 4-dagars moduler under en 9-månaders period. Onsdag kväll till lördag kväll.

Pris: 900 kr/modul. Anmälningsavgift 300kr, resten betalas senast 3 veckor innan kursstart.

Rabatterat pris – 2500 kr för hela kursen – om man betalar för hela kursen direkt vid anmälan.

I priset ingår mat och kursmaterial. 

Önskas boende finns ett stort urval av hotell, vandrarhem och Airbnb i olika prisklasser i närheten av Clara kyrka. Logi i privata hem hos församlingsmedlemmar erbjuds även om så önskas utan kostnad för tillresande kursdeltagare.

Om du har problem att betala avgiften men gärna vill gå kursen - tveka inte att kontakta oss så ska vi försöka hitta en lösning. Vi vill inte att ekonomin skall vara ett hinder för någon deltagare.

Anmälan genom att gå in på denna adress: www.bit.ly/2WR3ZRe

Betalning med swish till Step in 2: 123 590 3141

Eller Bankgiro till Step in 2: 777-5885

Vid frågor angående kursinnehållet är du välkommen att ta kontakt med Andreaz Hedén:andreazheden@gmail.com

Vid övriga frågor, Susanne Frosteman: susanne.frosteman@gmail.com

Arbete 3 2.0.png
Arbete 1.png
Arbete 2 2.0.png